”Gyllenstierna ägare sedan 1500-talet”
Bjärsgårds Historia

Historia

Från mitten av 1400-talet ägdes Bjärsgård av släkten Sparre. Det var riddaren och riksrådet Maurids Sparres dotter Ann Sparre som gifte sig med riksrådet och riksamiralen Mogens Gyldenstierne och Bjärsgård kom omkring 1540 i släkten Gyldenstiernes ägo. Alltsedan hans tid har Gyllenstiernorna varit ägare till Bjärsgård - först de danska Gyldenstiernorna och efter den danska grenens utslocknande 1729 genom instiftande av fideikommis till förmån för den kvarlevande svenska friherrliga grenen, som inkommit till Sverige från Danmark på 1440-talet.

Efter fidiekommisens avskaffande är Bjärsgård numera privatägt och ägs och drivs idag av Sten Gyllenstierna. Han är den 15-generationen Gyllenstierna på Bjärsgård.
Bjärsgårds Lantbruks AB
Adress: Bjärsgård 1113, 264 91 KLIPPAN
Tel. 0435-71 16 03